Bruk og misbruk av vikingtida i reenacmentmiljøet

Hvordan brukes vikinghistorie i reenactmentmiljøet i dag? Hvilken rolle har høyreekstreme spilt og spiller i bruken av vikinghistorien? Hvilken effekt har dette på reenacmentmiljøet?

Bildet viser en haug med løv i en bøkeskog

Foto: Bøkeskogen av Max Knutsen (medlem av arbeidsgruppe 7).

HIS4050 arbeidsgruppe 7 inviterer til paneldebatt om bruk og misbruk av vikingtida i reenacmentmiljøet. Paneldeltakerne er:

  • Sturla Ellingvåg er historiker som jobber med DNA og historieforskning
  • Ingrid Galadriel Aune Falch har mastergrad i teaterproduksjon med museumsformidling, jobber i dag som dokumentarfilmprodusent og var inntil nylig aktiv innen viking reenactmentmiljøet. 
  • Fredrik Bjønnes var prosjektleder for utstillingen Mørke Syker over Borre ved Midgard Vikingsenter som setter fokus på bruk og misbruk av historie gjennom historien.
  • Terje Gansum er seksjonsleder for Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
  • Øystein Sørensen er professor ved Universitetet i Oslo og har stor ekspertise innen diverse politiske ideologier. 

Deltakerne bringer forskjellige perspektiver på hvordan viktigtida har blitt brukt og misbrukt blant høyreekstreme og i reenactmentmiljøet. Utgangspunktet er paneldeltaker Ingrid Galadriel Aune Falchs nylige oppgjør med den økende andelen høyreekstreme i viking reenactmentmiljøet i Norge. Hensikten er å sette denne debatten i et større historisk perspektiv for hvordan høyreekstreme har brukt og misbrukt vikingtida for sin egen del både før og i dag.

Publisert 7. apr. 2021 14:04 - Sist endret 7. apr. 2021 14:04