Historie for fall?

 - eller er det bare statuer og momenter som rives ned? Vandalisering og fjerning av historiske monumenter relatert til europeisk kolonihistorie har skapt debatt. Er det rett eller galt? Rives også historien ned?

bildet er todelt. Det ene viser Kong Leopold av Belgia. Det andre viser Columbus

Dette arrangementet tar opp diskusjonen med professor Veronique Pouillard, førsteamanuensis Ulrike Spring, professor Steinar Sæther, IAKH i panelet. 

Vi ønsker å kaste lys over europeisk kolonihistorie ved å trekke fram debatten angående vandalisering og fjerning av statuer av koloniherskere. Vi vektlegger særlig statuene av kong Leopold II i Belgia og Kristoffer Colombus i Mexico. Samtidig vil den overordnede debatten om riving er rett eller galt tas opp.

Statuer av kong Leopold 2 er blitt vandalisert og fjernet i Belgia som protest mot hans brutale styre i Kongo for å berike seg selv og Belgia på naturressurser som elfenben og gummi.

I Mexico har også statuer av Colombus vært et hett tema. I likhet med Belgia beriket det spanske imperiet seg på de innfødtes bekostning i ulike regioner, blant annet det som i vår tid er Mexico.

Protestene mot vandalisering av statuene har vært mange. Personene som er ansvarlige er blitt betegnet som kriminelle, men også som deltagende i et rettmessig oppgjør med vestlige kolonihistorie.

Er det legitimt å fjerne statuer eller monumenter av sentrale figurer fra kolonialismen? Hva er i så fall kriteriene? Hvilken rolle skal historisk arv ha?

Publisert 11. nov. 2021 15:52 - Sist endret 24. mars 2022 15:17