Hvorfor er pensum slik det er?

Hvem bestemmer pensum? Er det noen normative eller etiske retningslinjer for hva som kan legges på pensum? Hvilke emner velges og utelates? Burde universitetet ha mer åpenhet rundt dette? Hvor ofte forandres pensum og hva er de vanlige begrunnelsene for pensumendring?  

Bildet viser en person som ser på bøker med kikkert

Foto: Pexels

Vi er en gruppe på fire masterstudenter i historie som skal ha et zoom-arrangement som del av vårt undervisningsopplegg innenfor HIS4050 ved UiO.

Arrangementet skal være en paneldebatt med John Peter Collett og Steinar Sæther om hvordan grenseleggingen av pensum foregår innenfor akademia.

https://uio.zoom.us/j/61341560136?pwd=citsRHhoN3VUUDNSK2k4WGZ0WTV6QT09

Zoom-passord til arrangementet: 416681

Arrangementet er organisert slik at vi har en ordstyrer som sørger for flyt i debatten og som stiller eventuelle oppfølgingsspørsmål. Debatten vil hovedsakelig være avgrenset til historiefaget, men vi kan også komme inn på øvrige humanistiske fag.

Spørsmål vi kommer til å berøre er: Hvem bestemmer innholdet i studieprogrammet; hvorfor enkelte emner trekkes frem som obligatoriske for bachelorprogrammet, hvorvidt disse emnene er gunstige for å lære helhetlig om norsk historie, verdenshistorie etc.

Publisert 4. mars 2021 14:07 - Sist endret 10. mars 2021 11:23