Pandemier i et historisk perspektiv

Det har vært flere store epidemier og pandemier i verdenshistorien som på hvert sitt vis har påvirket historien, for eksempel Svartedauden og Spanskesyken. Hvordan påvirket disse pandemiene samfunnene de rammet? Kan vi bruke disse hendelsene til å trekke noen slutninger om hvordan samfunnet vil se ut etter den pågående Corona-pandemien?

Bildet kan inneholde: klær, yttertøy, fotografi, hvit, svart.

Bildekollasj med bilder fra Digitalt museum og Wikimedia Commons

Sist vår spredde et virus seg i rekordfart, og verden ble snudd på hodet. Vi måtte lære oss å leve livene våre på en annen måte, og spillereglene for arbeid, fritid, sosialt liv og reise forandret seg. Det var ikke første gang menneskeheten var utsatt for en pandemi, det var bare den siste i en rekke av mange. 

I dette arrangementet vil vi få høre mer om tidligere pandemier og epidemier, og hvordan samfunn har håndtert og forstått sykdom. Hva er likheter og forskjeller mellom de ulike pandemiene og epidemiene som har rammet menneskeheten? Og hvordan skal vi som historikere forholde oss til medisinfag og biologi når vi skriver historie?

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, panne, briller, hode.Bård Henriksen leder samtalen. Paneldeltakerne er: Professor Christoph Gradmann - Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Medisinsk fakultet, UiO; professor Ole Georg Moseng - Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Handelshøyskolen, USN; førsteamanuensis Magnus Vollset - Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet, og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, UiB; professor Frode Iversen- Kulturhistorisk museum, UiO.

Arrangør

Studenter på HIS4050 arbeidsgruppe 1
Publisert 22. mars 2021 13:04 - Sist endret 22. mars 2021 14:16