Samtale om skeiv historie, Sigrid Undset og historikerens utfordringer

Velkommen til en spennende samtale om skeiv historie, utfordringer knyttet til det å skrive skeiv historie og den kontroversielle og frem til nå uutforskede tesen om at Sigrid Undset elsket kvinner. Med oss har vi professorer i henholdsvis historie og kulturvitenskap, Christine Myrvang og Tone Hellesund.

Bildet kan inneholde: briller, hår, hode, smil, øyenbryn.

Skeiv historie har lenge vært et neglisjert felt innenfor norsk historieskriving. Selv om dette fremdeles må sies å være tilfelle, har de siste årene vært preget av en økt interesse for skeiv historie som forskningstema også i Norge. En av dem som har bidratt til denne utviklingen er historiker Christine Myrvang, som i høst utga boken «Tause kilders tale – var Dea Sigrid Undsets store uforløste kjærlighet?». I boken fremmer Myrvang en hittil uutforsket tese: Den store norske forfatteren Sigrid Undset elsket kvinner.

Myrvangs tese om at Undset (1882-1949), som konverterte til katolisismen og blir sett på som reaksjonær i kvinnesaken, var tiltrukket av kvinner, har ført til debatt i norske medier. Vi ønsker velkommen til en spennende samtale, som vil ta utgangspunkt i Tause kilders tale, og bruke boken og reaksjonene denne har fått som springbrett til en bredere samtale om skeiv historie og spørsmål og utfordringer knyttet til det å forske på skeiv historie. Med oss har vi forfatter Christine Myrvang, som er professor i historie ved BI, og Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved UiB, og en av pådriverne til Skeivt Arkiv ved samme universitet. Hellesund har selv forsket på skeiv historie og seksualitetshistorie, blant annet på såkalte «romantiske venninnepar» i perioden 1880-1940.

Samtalen vil finne sted på Zoom. Victoria Lyngstad Sveberg vil lede samtalen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Facebook

Arrangør

Masterstudenter i historie ved UiO: Victoria Lyngstad Sveberg, Sindre Worren, Maren Innvik, Oskar Dahl Lein og Magnus Stefansson. ​
Publisert 7. apr. 2021 13:59 - Sist endret 7. apr. 2021 13:59