Teknologi-utopi eller dommedagdagsprofeti?

Klimakrisen er vår tids store krise, og alle er enige om at noe må gjøres. Mellom klimatoppmøter og klimaprotester står teknologien tilbake som en løsning på våre problemer. Men kan egentlig teknologien redde oss? Har vi grunn til å være teknologioptimister, eller skriver vi nå vår egen dommedagsprofeti?

 

bildet viser Kristin Asdal og Håvard Brede Aven

Verken miljøkamp eller teknologiutvikling er nye fenomener, de har tvert imot gått hånd i hånd. Ny teknologi har skapt miljøproblemer, som har ført til store interessekonflikter. Teknologi har samtidig vært noe av løsningen på mange av de miljøkonfliktene som har oppstått. Men kan vi tro på at teknologien skal fikse klima- og miljøproblemene våre? Hva er samspillet mellom teknologi og miljøkamp? Kan teknologien løse miljøproblemene på egenhånd? Skal vi kjøre Tesla ut av oljekrisa?

Med oss har vi to forskere, begge historisk utdannet, men bruker en bred faglig tilnærming i sine prosjekter. Håvard Brede Aven forsker på teknologi og politikk, og har snakket mye om miljøsaken. Kristin Asdal har forsket på naturen i politikken, og politikken i naturen. Sammen skal vi  finne ut hvordan teknologioptimisme ble en kraft en ikke kan ignorere i klima og miljødebatten, og hvilken plass den bør ha i dagens debatt.

Arrangementet starter 10:30 12. November og er åpent for alle, det blir servert kaffe og kake så langt det rekker.

Publisert 5. nov. 2021 10:26 - Sist endret 9. nov. 2021 08:24