2022

Tidligere

En gruppe rein beiter på vidda om sommeren. Himmelen er delvis skyet.
Tid og sted: 2. mai 2022 10:3011:30, Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Samene opplever stadig nye konflikter der deres rettigheter til områder som er livsgrunnlaget deres blir truet og krenket. Senest i fjor tapte staten en sak i Høyesterett om vindkraftlisenser på Fosen. Hva er historien bak samenes rettigheter i Norge?

Bildet er sort og hvitt og viser en gruppe samler seg rundt en antisemittisk oppslagstavle i Tyskland, 1935. 
Tid og sted: 25. apr. 2022 10:3011:30, Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Man trenger alltid en fiende. Før var det jødene. Er det muslimene sin tur nå?

Grafikk med tekst merket Skjeletter i skapet og Universitetet i Oslo. Til høyre er en bildekollage med tre mennesker avbildet i portrettbilder
Tid og sted: 4. apr. 2022 10:3011:30, Sophus Bugges hus, Auditiorium 3

Hvordan skal menneskelige levninger forvaltes, forskes på og formidles, og hvem er det som har retten på humant, historisk kildemateriale?

Bildet viser en plakat av Syrias president og et syrisk flagg hengende på et midlertidig kontrollpunkt i Damaskus. Kontrollpunktet er laget av store, beige tekstiler og sandsekker.
Tid og sted: 28. mars 2022 10:3011:30, Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Hva kan historien til Assad-regimet fortelle oss om dagens Syria?

Satirisk kart fra tidlig 1900-tallet som viser Russland som en blekksprut som strekker sine tentakler utover verden
Tid og sted: 14. mars 2022 10:3011:30, Sophus Bugges Hus, Aud 3

I lys av den pågående russiske invasjonen av Ukraina og de geopolitiske spenningene som har blusset opp, er det igjen aktuelt å se på geopolitikkens rolle i konfliktene mellom Russland og vestlige stormakter. Er det brudd på kontinuitet å spore de siste 200 årene?

Bildet kan inneholde: vann, båt, kjøretøy, vannskuter, innsjø.
Tid og sted: 7. mars 2022 10:3011:30, Auditorium 3, Sophus Bugges hus

Har du noen gang lurt på hvordan vikingtoktene påvirket land som England og Frankrike i tidlig middelalder?

kart over Ukraina og dele av Russland
Tid og sted: 28. feb. 2022 10:3011:30, SB Aud 3

Med en overhengende trussel om krig og NATOs forsøk på å stoppe ytterligere konflikt er det naturlig å spørre seg selv; Er det faktisk en reell fare for krig mellom Russland og Ukraina? Hvordan påvirker konflikten oss og resten av verden?

Gammelt, illustrert kart over norden (1540).
Tid og sted: 21. feb. 2022 10:3011:30, Sophus Bugges hus, Auditiorium 3

Hva betyr Norden for oss som historikere?

Gammelt illustrert verdenskart
Tid og sted: 14. feb. 2022 10:3011:30, Sophus Bugges Hus, Auditorium 3

Hva sier eldre verdenskart om fortidens mennesker og samfunn? Var de kun praktiske verktøy, eller sier de også noe om menneskers syn på verden?