Faggruppe for arkeologi

Arkeologi gir kunnskap om fortidens samfunn og innsikt i hva det er å være menneske. 

Faggruppe for arkeologi kombinerer empirisk, kulturhistorisk innsikt med et høyt nivå av metodisk og teoretisk refleksjon, og henter kunnskap fra en rekke andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, inkludert antropologi og historie, og laboratorievitenskaper som geologi, botanikk og zoologi.

Vi forsker på fire hovedtemaer: kritiske kulturarvstudier; miljøarkeologi og arkeometri; forhistorisk teknologi, innovasjon og samfunnsendringer; og historiskarkeologi og samtidsarkeologi. Globalt fokuserer vi på tre geografiske områder: Norden, middelhavsområdet og det sørlige Afrika.

Våre forskere arbeider med prosjekter om blant annet globalisering, kulturarvspolitikk, landskapsarkeologi, bergkunst, historisk økologi, statsdannelse, teknologi, kjønn, gravskikk og fortidens rolle i fortiden.

Studietilbudet på arkeologi gjenspeiler forskningen, og master- og doktorgradsprosjekt er med på å påvirke forskningens retning videre. Fredaggseminaret er et viktig samlingspunkt for faggruppen.

Publisert 2. apr. 2019 12:54 - Sist endret 9. sep. 2020 10:55