Deltakere i Demokrati, frihet og grenser

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eirinn Larsen Professor 22857205 92226993 (mob) 92226993 eirinn.larsen@iakh.uio.no Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi og teori
Hilde Sandvik Professor +47 22855741 hilde.sandvik@iakh.uio.no Historie, Kvinnehistorie, Kjønnshistorie, Dansketiden, Sosialhistorie
Ruth Solveig Hemstad Førsteamanuensis +47-93437312 r.s.hemstad@iakh.uio.no Historie
Klaus Nathaus Professor +47 228 56874 (office) klaus.nathaus@iakh.uio.no Historie
Sunniva Engh Førsteamanuensis +47 22856269 sunniva.engh@iakh.uio.no Historie
Odd Arvid Storsveen +47-97733392 o.a.storsveen@iakh.uio.no Historie, Politisk historie, Nasjonalisme, Kulturhistorie, 1800-tallet, Teori og metode
Øystein Sørensen Professor +47 22856915 +47-481 52 920 oystein.sorensen@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Totalitarisme, Nazisme og fascisme, Europeisk historie
Elisabetta Cassina Wolff Førsteamanuensis +47 22858251 e.c.wolff@iakh.uio.no Historie, Kulturhistorie, Moderne Historie, Samtidshistorie, Italia, fascisme, høyreradikalisme, populisme, Idéhistorie, Renessanse
Daniel Roger Maul Professor +47 96823320 (mob) 4796823320 d.r.maul@iakh.uio.no Historie
Hanne Hagtvedt Vik Professor +47 22845847 h.h.vik@iakh.uio.no Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie
Ragnar Øvergaard Aas Stipendiat 97645704 r.o.aas@iakh.uio.no
Tyler Barrott Stipendiat tyler.barrott@sum.uio.no Afrika, Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk, Bistand, CSR, Energi, Norge, Olje og gass, Tanzania, utviklingspolitikk, virksomhetskommunikasjon
Charlotte Aslesen Førstekonsulent charlotte.aslesen@jus.uio.no
Magne Klasson Førstekonsulent +47 22858625 22858553 magne.klasson@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Historie
Eirik Wig Sundvall Førstelektor 48047033 e.w.sundvall@iakh.uio.no