Publikasjoner og mediebidrag

Våre publikasjoner

Larsen, Eirinn og Lars Fredrik Øksendal. 2013. «De glemte kvinnevalgene.» Historisk tidsskrift 92 (4): 563-590. https://www.idunn.no/doi/pdf/10.18261/ISSN1504-2944-2013-04-06

Larsen, Eirinn, Sigrun Marie Moss og Inger Skjelsbæk (red.). 2021. Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. London og New York: Routledge. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/48771/9781000408188.pdf?sequence=1

Larsen, Eirinn, Ulla Manns og Ann-Catrin Östman. 2022. “Gender-equality pioneering, or how three Nordic states celebrated 100 years of women’s suffrage.” Scandinavian Journal of History. Før trykk: 1-24.  https://doi.org/10.1080/03468755.2021.2023035  https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/03468755.2021.2023035?needAccess=true

Wolff, Elisabetta Cassina. 2020. "Populisme: verre enn sitt rykte." Agora – Journal for metafysisk spekulasjon 2000 (1-2): 366-376. Bokomtale: Mudde, Cas og Kristóbal Rovira Kaltwasser. 2019. Populisme. Oslo: Dreyers Forlag.

Wolff, Elisabetta Cassina. 2019. "CasaPound Italia: ‘Back to Believing. The Struggle Continues.’” Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies 8 (1): 61-88. Open Access: https://brill.com/view/journals/fasc/8/1/article-p61_61.xml

Wolff, Elisabetta Cassina. 2015. "Carlo Rosselli og liberalsosialisme." I Demokratisk beredskap. Intellektuell motstad mot totalitære fristelser, redigert av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik Brandal, 61-81. Oslo: Dreyers Forlag.

 

Mediebidrag

1930-tallets ideologiske og økonomiske kollaps – kan det skje oss i dag? Paneldeltagelse. Demokratidagene 2022. UiO og Deichman Romsås, 22.03.2022. (ECW). https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/demokratidagene/1930-tallets-kollaps.html ; Opptak: https://fb.watch/bWHMEhBaa5/

Fascisme i mellomkrigstiden. Programdeltagelse. STUDIO2, P2. 17.03.2022. (ECW). https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/sesong/202203/MKAK02005422 (01:11:14 Demokratiets historie)

Både Mussolini og Hitler kom til makten på demokratisk vis. Intervju. HF/UiO og Forskning.no. 16.03.2022. (ECW). https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2022/bade-mussolini-og-hitler.html ; https://forskning.no/historie-krig-og-fred-nazisme/bade-mussolini-og-hitler-kom-til-makten-pa-demokratisk-vis/1996891?fbclid=IwAR0R3cDEf6IXCdSnoKRABgP290EqFFIeb2re23TpwygmesBowvOFMJ1bE00

 

 

Publisert 22. mars 2022 11:25 - Sist endret 4. apr. 2022 10:55