Faggruppe for samtidshistorie

Samtidshistorien tar for seg den aller nyeste historien.

I samtidshistorien er hendelser og prosesser ofte ikke avsluttet. Mange av aktørene lever fortsatt.

Innen politisk og økonomisk historie studerer vi velferdsstaten, bank- og finansvesen, politiske partier og politisk kultur, frivillige organisasjoner, terrorangrepet 22. juli, arbeidsliv, kjønn og familie. Prosjektene tar for seg norsk, skandinavisk og europeisk historie.

I den internasjonale historien er vi opptatt av forholdet mellom stormaktene – og deres forhold til Norge. Vi undersøker internasjonale organisasjoner og deres betydning for nyere forskningsområder som menneskerettigheter, humanitært arbeid og fredsmekling.

Våre forskere arbeider med prosjekter om Israel, Iran, konflikten i Midtøsten, Italia, FN, NATO, USA, Russland, Arktis, nordområdene og 2. verdenskrig.

Vårt studietilbud gjenspeiler forskningen. Master- og doktorgradsprosjekter er med på å påvirke forskningens retning.

Samtidshistorie avgrenses ofte som tiden etter 1918. Det meste av vår forskning gjelder tiårene fra 2. verdenskrig til i dag.

Publisert 13. nov. 2015 16:59 - Sist endret 21. des. 2017 10:53