English version of this page

Standardisering i middelalderen

Hva slags forestillinger hadde folk i middelalderen om forutsigbarhet, ensartethet og orden, og hvordan søkte de å oppnå det?

En gammel kalender fra Nürnberg i 1496.

Johannes von Gmunden, kalender for sol og måne, Nürnberg 1496. Foto: Wikimedia Commons.

Om gruppen

Siden 2019 har forskergruppen «Standardisering i middelalderen» jobbet med teoriutvikling gjennom et systematisk, tverrfaglig samarbeid mellom forskere som jobber med middelalder, kognisjon, informatikk og antropologi.

Gjennom en serie workshops med verdensledende forskere i Oslo og Roma har gruppen jobbet med å utvikle den teoretiske termen «standardisering».

Forskerne jobber med mange typer kildematerialer, som for eksempel lovtekster, dikting, liturgi, relikvier, klosterregler, skolastikk, tiender, mål, mynt og penger, skrift og manuskripter.

Gruppens medlemmer bruker det teoretiske samarbeidet til å diskutere og ferdigstille forskningsresultater som skal publiseres på det vitenskapelige forlaget De Gruyter i 2022-23. I tillegg videreutvikler og etablerer de prosjekter med gruppens eksterne forskningsnettverk.

I mai 2022 organiserer forskergruppen «Standardisering i middelalderen» en internasjonal konferanse i Roma hvor utvalgte middelalderforskere skal presentere sine funn i tett samarbeid med gruppens teoretiske forskningsnettverk.

Finansiering

Norges forskningsråd/Humeval.

Samarbeid

Forskergruppen er et samarbeid mellom

  • Institutt for arkeologi, konservering og historie
  • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
  • Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  • Kulturhistorisk museum
  • Det norske institutt i Roma
  • Det teologiske fakultet

Varighet

Gruppen startet med sin nåværende forskning i 2018 og planlegger for tiden aktiviteter i 2022 og i 2023.

Publisert 4. nov. 2021 15:08 - Sist endret 4. nov. 2021 15:08