English version of this page

Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST)

NEST består av forskere fra flere norske forskningsinstitusjoner og ulike fagfelt med interesse for å studere moderne totalitære systemer, ideer og regimer ut fra en historisk forståelse, som igjen kan bidra til å gi en ny forståelse av og innsikt i historiske totalitære systemer.

Om NEST

NEST blir ledet av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nina Witoszek, med Nik. Brandal som koordinator. Nettverket ble dannet våren 2008.

Et sentralt formål for NEST er å bidra til økt kunnskap om totalitære ideer og regimer gjennom forskning, undervisning og offentlig debatt. Tradisjonelt har forståelsen av totalitære ideer tatt utgangspunkt i regimer og stater som f.eks. nazismen i Tyskland, fascismen i Italia og kommunismen i Sovjetunionen. Skal man kunne forstå moderne totalitære fenomener er det imidlertid nødvendig å bevege seg forbi en så snever forståelse, og også fokusere på totalitære bevegelsers tenkemåter og ambisjoner.

Det er da nødvendig å bevege seg forbi tradisjonelle politiske og idéhistoriske kategorier som «høyre» og «venstre», og søke å forstå totalitære ideer og systemer som fundamentalt annerledes, forstått langs andre konfliktlinjer og ubegrenset av den tradisjonelle politiske tenkningen.

Forskningsmessig retter nettverket særlig fokuset mot den skandinaviske erfaringen med totalitære ideologier, og hvorfor disse tilsynelatende ikke har klart å slå rot i de skandinaviske landene.

For utfyllende informasjon se engelsk presentasjon

Publisert 25. aug. 2021 10:35 - Sist endret 25. aug. 2021 10:36