Profiler

Publisert 20. feb. 2019 09:01

Ingeborg har studert språk, litteratur og historie ved UiO. Nå skal hun forske på osmanske tidsskrifter i Istanbul i tiden rundt 1900.

Publisert 20. feb. 2019 08:57

Knut Ivar har mastergrad og doktorgrad i arkeologi fra IAKH. Nå skal han undervise innen steinalder og bronsealder.

Publisert 16. okt. 2018 14:45

– Miljøhumaniora er et voksende og svært dynamisk felt, og Oslo er et særdeles spennende sted for dette for tiden, sier Dominik Collet som kommer til IAKH fra Heidelberg i Tyskland.

Publisert 18. sep. 2018 12:36

Hvordan så nordmenn og franskmenn på polarnaturen rundt overgangen fra 1800- til 1900-tallet? Det er tema for forskningen til Alexandre Simon-Ekeland.

Publisert 4. sep. 2018 09:59

Mads har studert ved IAKH, og nå skal han forske på en viktig organisasjon som ble opprettet i 1941 av britiske og amerikanske myndigheter.

Publisert 22. aug. 2018 12:00

Marten har tidligere forsket på økonomisk-politisk historie med særlig vekt på petroleumsnæringen. I de neste tre årene skal han skrive Statoils historie siden 2001.

Publisert 22. aug. 2017 15:31

Spring har doktorgrad i historie fra Universitetet i Wien, hvor hun også har studert tysk og kommunikasjonsvitenskap. Spring forsker på 1800- og tidlig 1900-tallets Europa, med vekt på det europeiske Arktis, Norge og Habsburgermonarkiet.

Publisert 22. mai 2017 13:58

Patrick Bernhard er tysk og har jobbet i Tyskland, Italia og Irland. Han har et spesielt forskningsfokus på transnasjonal historie i Europa på 1900-tallet, og han skal blant annet undervise i det nye masterprogrammet MITRA.

Publisert 23. jan. 2017 15:17

– Å lede IAKH er en passe stor utfordring. Vi er midt i et stort generasjonsskifte; jeg vil gjerne gjøre den jobben ferdig, sier Tor Egil Førland. 

Publisert 5. jan. 2017 12:48

Larsen tok doktorgraden ved European University Institute i Firenze i 2005 og har bred erfaring fra universitets- og instituttsektoren.

Publisert 30. nov. 2016 14:54

Engh har både mastergrad og doktorgrad i moderne historie fra Oxford. Nå skal hun undervise i nyere verdenshistorie og forske på de nordiske landenes internasjonale engasjement.

Publisert 3. okt. 2016 13:15

Caruso ser konservatoren som en brobygger mellom humanisten og naturviteren. Han har tidligere arbeidet i London, Brüssel og Zürich.

Publisert 21. sep. 2016 14:32

Rossinow er en prisbelønnet historiker, utdannet ved Harvard og Johns Hopkins. Han gjestet instituttet i 2013 som forsker på Fulbrightstipend, og gleder seg stort over å komme tilbake i fast stilling.

Publisert 6. sep. 2016 11:00

Priemel har i mange år forsket på Nazi-Tyskland og har hatt et spesielt fokus på den tyske okkupasjonen i Øst-Europa og Holocaust. Nå jobber han med bokprosjektet  “The End of the World of Print”.

Publisert 14. juni 2016 13:46

– Metallhåndverk og økonomi er sentrale stikkord for forskningen min, sier Unn Pedersen, som er sterkt opptatt av formidling.

Publisert 20. apr. 2016 13:29

Steckel har bakgrunn fra Harvard i USA og Münster i Tyskland, og skal blant annet arbeide med kunnskapshistorie i middelalderen ved IAKH. Hun presenterer seg på engelsk.

Publisert 25. jan. 2016 10:31

Maul tok doktorgraden på The International Labour Organization (ILO) ved LMU München, og er opptatt av global og transnasjonal samtidshistorie. Maul presenterer seg på engelsk.

Publisert 14. jan. 2016 12:37

Hemstad tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden, og er ansatt ved Nasjonalbiblioteket.