Ruth Hemstad er tilsatt som førsteamanuensis II på IAKH

Hemstad tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden, og er ansatt ved Nasjonalbiblioteket.

Ruth Hemstad (foto: privat)

Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg tok min doktorgrad i historie her på instituttet i 2008, forteller Ruth. Parallelt med avhandlingsarbeidet var jeg prosjektkoordinator for Prosjekt 1905 – norsk-svenske forbindelser i 200 år (1999-2005), og har tidligere vært tilknyttet Nasjonal identitet-prosjektet, som student og prosjektkoordinator (1993-97).

Siden 2007 har jeg vært seksjonsleder og forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket, og de siste årene har jeg vært tilknyttet 1814-prosjektene "1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring" her på IAKH, og det rettshistoriske CAS-prosjektet "The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814", på Vitenskapsakademiet (Centre for Advanced Studies).

Hva skal du jobbe med ved IAKH?

– Jeg er prosjektkoordinator for det tverrfaglige og tverrfakultære prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900", som er en av tre forskergrupper som nå har fått midler fra UiO: Norden. Odd Arvid Storsveen og Hilde Sandvik fra IAKH deltar også i prosjektet, og gjesteforskerne Morten Nordhagen Ottosen, Torbjörn Nilsson og Jakob Maliks kommer til instituttet i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet startet opp nå 1.januar og vil vare ut 2018. I tillegg til å være koordinator, deltar jeg med et delprosjekt om Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme. Jeg er veileder, og vi planlegger undervisningsopplegg i tilknytning til prosjektet. Vertsinstitusjon for prosjektet er Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, og prosjektleder er prof. Dag Michalsen. Eksterne samarbeidspartnere er Nasjonalbiblioteket - der jeg ellers jobber - og Stortingsarkivet, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 14. jan. 2016 12:37 - Sist endret 2. juni 2020 14:26