Sunniva Engh er ny førsteamanuensis i historie knyttet til UiO Norden

Engh har både mastergrad og doktorgrad i moderne historie fra Oxford. Nå skal hun undervise i nyere verdenshistorie og forske på de nordiske landenes internasjonale engasjement.

Sunniva Engh (Foto: Forsvaret/Håvard Madsbakken.)

Hennes doktoravhandling tar for seg svensk og norsk bistand til det indiske familieplanleggingsprogrammet i perioden 1960-1995.

Fra 2006 var hun postdoktor ved IAKH og Forum for samtidshistorie på prosjektet 'Den norske fredstradisjonen', som ble ledet av Helge Pharo. I den forbindelse hadde hun et opphold som Fulbright Research Fellow ved Ralph Bunche Institute for International Relations ved City University of New York.

– Fra 2012 har jeg vært seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), først på prosjektet 'Myanmar i indisk sikkerhetspolitikk', og siden med prosjektet 'Kina i indisk strategisk tenkning'. Tidligere har jeg undervist i utviklingshjelpens historie på BA- og MA-nivå ved UiO, og denne høsten har jeg vært ansvarlig for emnet 'Norsk og internasjonal politikk' på Stabs- og Masterstudiet ved Forsvarets høgskole, sier Engh.

– Mine forskningsinteresser omfatter norsk og nordisk utenrikspolitikk og internasjonalt engasjement, bistands- og utviklingshistorie med vekt på befolkningspolitikk og helse, Indias utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt Myanmar og stormaktsrelasjoner i Asia.

Hva skal du undervise i, og hva skal du forske på ved IAKH?

– Jeg starter nå til våren med undervisning i forbindelse med HIS1300MET - Nyere verdenshistorie med metode, der jeg har et særemne om utviklingssamarbeidets historie. Ellers håper jeg blant annet å bidra til det nye MITRA-programmet ved IAKH, og jeg gleder meg også veldig til å veilede studenter igjen, sier Sunniva Engh.

Forskningsmessig skal hun fokusere på de nordiske landenes internasjonale engasjement, særlig i form av utviklingssamarbeid og engasjementspolitikk, og undersøke ideen om en nordisk modell i internasjonal politikk, samt den nordiske samfunnsmodellens betydning for nordisk internasjonalt engasjement.

– Samtidig vil jeg fremdeles jobbe noe med Asia, særlig gjennom bokprosjektet 'Scandinavia and South Asian population control in1950-1995. Modernity misconceived', som skal publiseres av Palgrave Macmillan i 2018, avslutter Engh, som gleder seg til å komme tilbake til IAKH!

Av Olaf Christensen
Publisert 30. nov. 2016 14:54 - Sist endret 2. des. 2016 10:52