Unn Pedersen er ny førsteamanuensis i arkeologi

– Metallhåndverk og økonomi er sentrale stikkord for forskningen min, sier Unn Pedersen, som er sterkt opptatt av formidling.

Unn Pedersen (Foto: IAKH)

– Jeg arbeider blant annet med folkevandringstidens praktspenner og vikingtidens serieproduksjon. Flere av mine prosjekter er basert på tverrfaglig samarbeid, særlig mot naturvitenskap, forteller Pedersen.

For tiden arbeider hun med funn fra skipsgraven fra Gokstad i Vestfold, og materiale fra vikingtidsbyen Ribe i Danmark.

Felterfaring fra Kaupang-undersøkelsen

Pedersen har hatt Universitetet i Oslo og IAKH som arbeidsplass siden 2000, avbrutt av to opphold ved Aarhus Universitet. Først i en undervisningsstilling i 2009 og deretter som postdoktor i 2012. Fra 2000 til 2008 var hun funnleder og etter hvert også stipendiat ved Kaupang-undersøkelsen. Dermed fikk hun følge et stort arkeologisk forskningsprosjekt fra første spadetak til internasjonal publisering av resultatene.

– Mange hyggelige møter med besøkende til utgravningene økte min interesse for formidling til et bredt publikum, noe som blant annet har resultert i to barnebøker om vikingtiden. Senere har jeg vært førstelektor, prosjektleder for Norgeshistorie.no og postdoktor, sier Pedersen.

Nå gleder hun seg til å undervise i jernalderarkeologi, teknologi og formidling. Hun skal også koordinere et emne hvor studentene får et praksisopphold og nyttig arbeidserfaring hos en av instituttets samarbeidspartnere innen forskning, formidling og/eller kulturminneforvaltning.

Av Olaf Christensen
Publisert 14. juni 2016 13:46 - Sist endret 29. nov. 2017 11:51