2017

Publisert 22. aug. 2017 15:31

Spring har doktorgrad i historie fra Universitetet i Wien, hvor hun også har studert tysk og kommunikasjonsvitenskap. Spring forsker på 1800- og tidlig 1900-tallets Europa, med vekt på det europeiske Arktis, Norge og Habsburgermonarkiet.

Publisert 22. mai 2017 13:58

Patrick Bernhard er tysk og har jobbet i Tyskland, Italia og Irland. Han har et spesielt forskningsfokus på transnasjonal historie i Europa på 1900-tallet, og han skal blant annet undervise i det nye masterprogrammet MITRA.

Publisert 23. jan. 2017 15:17

– Å lede IAKH er en passe stor utfordring. Vi er midt i et stort generasjonsskifte; jeg vil gjerne gjøre den jobben ferdig, sier Tor Egil Førland. 

Publisert 5. jan. 2017 12:48

Larsen tok doktorgraden ved European University Institute i Firenze i 2005 og har bred erfaring fra universitets- og instituttsektoren.