Eirinn Larsen er ny førsteamanuensis i historiefagets teori og metode

Larsen tok doktorgraden ved European University Institute i Firenze i 2005 og har bred erfaring fra universitets- og instituttsektoren.

Eirinn Larsen (Foto: Olaf Christensen.)

Larsen har arbeidet ved Rokkansenteret i Bergen, ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, og hun har vært rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Hun har også bakgrunn fra IAKH, der hun var tilsatt ved Forum for universitetshistorie (2009-2010).

Larsen har vært redaksjonssekretær og -medlem av Nytt norsk tidsskrift (1998-99, 2003-09), sittet i flere bokkomiteer og i den internasjonale stipendkomiteen i Norges forskningsråd. I perioden 1999-2000 var hun gjestestipendiat ved École des Hautes Études Commerciales (HEC) og EHESS, Paris, og våren 2013 var hun gjesteforsker ved UC Berkeley hvor hun også var student i 1994-95.

Bred faglig interesse

– Mine forskningsområder er økonomisk historie, kjønnshistorie, sosial- og minoritetshistorie, utdannings- og kunnskapshistorie, historiografi og kjønnsteori med vekt på 18- og 1900-tallet, fortrinnsvis norsk, fransk, europeisk og vestlig historie, sier Eirinn Larsen.

Et annet forskningstema som opptar henne, er kjønn og entreprenørskap, inkludert næringslivets kjønnskonstruksjoner, -forestillinger og -praksiser.

For tiden arbeider Eirinn Larsen med prosjektet De norske forskningsrådenes historie 1946-2016, ledet av Thomas Brandt ved Institutt for historiske studier, NTNU.

Undervisning

Eirinn Larsen skal undervise innen fagområdene teori, metode og historiografi. I vår underviser hun i emnet HIS 4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi.

Av Olaf Christensen
Publisert 5. jan. 2017 12:48 - Sist endret 20. apr. 2018 13:28