Tor Egil Førland er instituttleder i fire nye år

– Å lede IAKH er en passe stor utfordring. Vi er midt i et stort generasjonsskifte; jeg vil gjerne gjøre den jobben ferdig, sier Tor Egil Førland. 

Tor Egil Førland

Førland (f. 1959) er cand. philol. med hovedfag historie og mellomfag i statsvitenskap og sosialøkonomi. Dr. philos i historie i 1991. Førland har vært prodekan for studier og utdanning ved Det humanistiske fakultet fra 2003 til 2006, undervisningsleder ved IAKH fra 2009 til 2012 og instituttleder samme sted fra 2013 til 2016. Han går nå inn i sitt andre åremål.

Hvorfor ønsker du å fortsette som instituttleder på IAKH?

– For å sitere mottoet til mine sønners fotballag (Øvrevoll Hosle IL): "Fordi det er gøy!" Jeg liker utfordringer, i hvert fall så lenge de ikke fremstår umulige. Å lede IAKH er en passe stor utfordring. Vi er midt i et stort generasjonsskifte; jeg vil gjerne gjøre den jobben ferdig. Instituttet har fått masse nye, flinke folk, fra Norge og utlandet; det er nesten så jeg føler jeg er på et nytt institutt. I stedet for å bytte jobb, har jeg byttet alle rundt meg, sier Tor Egil Førland.

Hva er du særlig fornøyd med å ha oppnådd i forrige periode som leder?

– At IAKH klarte, tross mange startvansker, å lage Norgeshistorie.no – som vi nå lager enda bedre, og at vi til høsten kan tilby et helt nytt, engelskspråklig masterprogram i Modern International and Transnational History (MITRA), sier Førland.

Han trekker også frem at arkeologi fikk status som prioritert fag og forsterket masterprogram av HF, og at instituttet tre år på rad vant først UiOs Læringsmiljøpris (John McNicol 2014), og så Formidlingsprisen to ganger (Robert Marc Friedman 2015, Norgeshistorie.no 2016).

– Alt dette har først og fremst vært andres fortjeneste, men det er mye å være stolt av som instituttleder på IAKH!

Hva gleder du deg mest til å ta fatt på nå?

 – Å prøve å utnytte den dynamikken som alle de nye medarbeiderne representerer, og prøve å få alle de flinke folka på hvert fag til å trekke sammen, ikke gå i hvert sin retning. For å avslutte med et annet motto: Samhold gir styrke, avslutter Tor Egil Førland.

Av Olaf Christensen
Publisert 23. jan. 2017 15:17 - Sist endret 24. jan. 2017 13:40