Mads Drange er ny stipendiat innen Midtøstens historie

Mads har studert ved IAKH, og nå skal han forske på en viktig organisasjon som ble opprettet i 1941 av britiske og amerikanske myndigheter.

Mads Drange (Foto: privat)

The Middle East Supply Center

I sitt doktorgradsprosjekt skal Mads forske på organisasjonen The Middle East Supply Center (MESC), opprettet i 1941 av britiske og amerikanske myndigheter. MESC var en sivil organisasjon som skulle bidra til å industrialisere Midtøsten, modernisere landbruket og koordinere produksjon, handel og eksport/import. Dette for å gjøre regionen mindre avhengig av import fra utlandet, styrke logistikken rundt de alliertes krigføring i Nord-Afrika og å sikre levekårene til sivilbefolkningen.

– På tross av at regionen dekket av MESC representerte det nest største området i verden med en felles økonomisk politikk, har det blitt forsket lite på denne organisasjonen. I mitt doktorgradsprosjekt skal jeg se nærmere på resultatene organisasjonen oppnådde under krigen, og betydning disse i årene etter 1945 – da spesielt med tanke på avkolonisering og landene i Midtøstens forhold til Europa og Nord-Amerika, forteller Mads.

Fra fysiolog til historiker

Mads er opprinnelig utdannet fysiolog fra Norges Idrettshøgskole, men han bestemte seg for å skifte fagfelt i 2014.

– Jeg har alltid vært historieinteressert, og det som startet som et personlig dannelsesprosjekt ble etter hvert en bachelor- og mastergrad ved IAKH. Våren 2017 leverte jeg masteroppgaven som omhandlet Folkeforbundets involvering i den gresk-tyrkiske befolkningsutvekslingen i 1923, og siden da har jeg arbeidet som vitenskapelig assistent i et prosjekt som omhandlet FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), avslutter Mads.

Av Olaf Christensen
Publisert 4. sep. 2018 09:59 - Sist endret 7. sep. 2018 11:41