Þóra Pétursdóttir er ny førsteamanuensis i arkeologi

Þóra Pétursdóttir begynte som førsteamanuensis i arkeologi 1. august. Hun skal lede arbeidsgruppen Kulturarv, tid og minne i HEI: Heritage Experience Initiative.

Bildet kan inneholde: frysing, hode, skjerf, vinter, strikk hette.

Þóra Pétursdóttir (Foto: Jørn Berger Nyvoll).

Þóra Pétursdóttir har tidligere jobbet og studert ved Universitetet på Island (Háskóli Íslands) og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Slik presenterer hun seg selv:

Jeg har en genuin interesse for arkeologifaget generelt, men mitt forskningsfokus ligger først og fremst innenfor arkeologisk teori og metode, kulturarvsstudier og samtidsarkeologi.

Når det gjelder arkeologisk teori er det den klassiske relasjonen mellom teori og praksis som interesserer meg; hvordan teori settes i bruk og hvordan bruk også påvirker teori. Her synes jeg det er spennende å utforske hvordan arkeologisk materiale, i sin særegenhet, utfordrer og engasjerer teoretisk tenking og utvikling. Jeg har jobbet mye med spørsmål knyttet til kulturarv og vår forståelse av den, bl.a. gjennom å utfordre relasjoner mellom kultur- og naturarv, mellom immateriell og materiell kulturarv, og mellom erindring og glemsel. Her har også materielle prosesser som ruinering og forfall stått sentralt, og hvordan slike prosesser inviterer til en form for materielt minne.

Min forskning på kulturarv kan også anses som en form for samtidsarkeologi, som er et raskt voksende felt innen arkeologien. Innenfor samtidsarkeologien har jeg for eksempel jobbet med prosjekter knyttet til andre verdenskrig i Finnmark og på Island, post-industrielle landskap på Island og på Kola-halvøya i Russland, og strandsøppel i de samme geografiske områdene. For meg er samtidsarkeologien et utrolig spennende felt hvor man jobber tett opp mot andre disipliner mens man også vektlegger hvordan arkeologiske tilnærminger og perspektiver tillater andre og alternative historier og fortellinger, også om vår samtid.

Jeg gleder meg til å fortsette med å utvikle forskningen min, også gjennom undervisning og veiledning av studenter, ved et nytt miljø ved IAKH og UiO.

Publisert 10. sep. 2019 12:30 - Sist endret 10. sep. 2019 12:30