Professoropprykk: Hanne Hagtvedt Vik

Hanne Hagtvedt Vik har fått opprykk fra førsteamanuensis til professor. 

– Opprykket betyr først og fremst en anerkjennelse av at det jeg har gjort av forskning og undervisning er godt nok. Komiteen var eksperter på ulike områder jeg har arbeidet med, så det er veldig hyggelig at de anbefalte opprykket, forteller Vik.

Viks fagfelt er internasjonal historie etter 1918. De siste årene har hun arbeidet med å fremme forståelsen for framveksten av internasjonale urfolksrettigheter og en global urfolksidentitet. Særlig har hun vært interessert i samspillet mellom lokale, nasjonale og internasjonale forhold og spesielt transnasjonale forbindelser mellom urfolk.

– Og så er jeg veldig interessert i å etablere en større interesse i Norden for menneskerettighetshistorie mer generelt. Her har masterstudenter ved UiO gitt solide bidrag de siste årene, og det er jeg skikkelig stolt av. Å veilede masterstudenter er noe av det aller morsomste i denne jobben.

En annen viktig prioritering for Hanne Hagtvedt Vik i tiden fremover er etableringen av en nasjonal forskerskole i historie. – Vi fikk bevilgning fra Norges forskningsråd rett før sommeren, så her er det et stort og viktig arbeid som ligger foran oss.

Med Viks opprykk har IAKH fått sin fjerde kvinnelige historieprofessor som sammen med fjorten menn utgjør dagens stab av professorer i historie.

Av Nora Rodin
Publisert 23. aug. 2019 12:44 - Sist endret 23. aug. 2019 13:07