Ingeborg Fossestøl er ny stipendiat i historie

Ingeborg har studert språk, litteratur og historie ved UiO. Nå skal hun forske på osmanske tidsskrifter i Istanbul i tiden rundt 1900.

Ingeborg Fossestøl (Foto: privat)

Hva valgte de osmanske intellektuelle å oversette?

Ingeborg skal forske på osmanske tidsskrifter fra slutten av attenhundretallet og begynnelsen av nittenhundretallet, og hun er spesielt interessert i hvilken rolle oversettelser fra fransk spilte i Istanbuls tidsskriftoffentlighet.

Hvordan ble tekster oversatt, lest, forstått og innlemmet i den offentlige samtalen? Oversettelser – både av skjønnlitterære, politiske og filosofiske tekster – utgjorde en viktig del av innholdet i tidsskriftene, og de ble ofte gjenstand for stor debatt.

– Utgangspunktet for prosjektet mitt er å se på hva osmanske intellektuelle valgte å oversette, på frihetene de tok eller ikke tok seg, og på hvordan de valgte å knytte oversatte tekster til osmanske teksttradisjoner. Gjennom å undersøke hvordan oversatte tekster ble brukt, er målet å gi et bidrag til forskningen på intellektuell historie i senosmansk tid, et felt der mye fremdeles er uutforsket, forteller Ingeborg.

Oversettelse fra tyrkisk

– Jeg har bakgrunn fra flere humanistiske fag: Språkfag – tyrkisk, tysk, fransk og latin – litteraturvitenskap og historie. Masterengraden tok jeg i Midtøstenstudier i 2017 med et prosjekt om oversettelse av Orhan Pamuk. Jeg har også jobbet som skjønnlitterær oversetter og har oversatt fire bøker fra tyrkisk til norsk, avslutter Ingeborg.

Av Olaf Christensen
Publisert 20. feb. 2019 09:01 - Sist endret 20. feb. 2019 14:19