Knut Ivar Austvoll er førstelektorvikar i arkeologi

Knut Ivar har mastergrad og doktorgrad i arkeologi fra IAKH. Nå skal han undervise innen steinalder og bronsealder.

Knut Ivar Austvoll (Foto: IAKH)

Som førstelektor vil Knut Ivar ta del i undervisningsopplegget i arkeologi med et hovedfokus på yngre steinalder- og bronsealderundervisningen.

– Til våren vil jeg blant annet undervise i arkeologisk teknologi fra bronsealderen, forhistorisk arkeologi, og lede feltkurset for masterstudentene sier han.

Bred fagbakgrunn

Knut Ivar er oppvokst på Jørpeland i Rogaland, og har tidligere studert kunst- og kulturvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og forhistorisk arkeologi ved Aarhus Universitet.

– Jeg har både min master og ph.d.-grad fra institutt for arkeologi, konservering og historie, og begynner å blir godt kjent med instituttet. Jeg er spesielt opptatt av den sosiale og politiske utviklingen i Skandinavias bronsealder, forteller Knut Ivar.

I tillegg interesserer han seg for arkeologisk teori, spesielt samspillet mellom «top-down» og «bottom-up» tilnærminger.

Doktoravhandlingen hans fokuserte på den sosialpolitiske utviklingen langs kysten av Norge i senneolitikum og eldre bronsealder. Han argumenterer blant annet for kapitaliseringen av sjøveien som en viktig faktor for økt hierarkisering. 

Av Olaf Christensen
Publisert 20. feb. 2019 08:57 - Sist endret 20. feb. 2019 14:19