2012

Tidligere

Tid og sted: 1. nov. 2012 09:002. nov. 2012 12:30, Collettgården, Folkemuseet

Den norske grunnloven fra 1814 ble i sin tid sett på som den mest frihetlige i Europa. Men selv om man innførte et nytt politisk system med folkerepresentasjon, lovgivningsmakt og ganske bred stemmerett, fortsatte mange av de gamle ordningene fra eneveldet. Den grunnleggende samfunnsstrukturen ble heller ikke vesentlig endret. Gjennom seminaret vil vi belyse hvordan de nye frihetene også ble preget av den politiske og sosiale arven fra enevoldstiden, og hvordan forholdet mellom elite og folk endret seg som en følge av dette.

Tid og sted: 1. mars 2012 15:0017:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskningsprosjektet ”1814-grunnloven: historisk virkning og sosial forankring” inviterer til miniseminar og lansering av boken ”Samfunn i krig – Norden 1808-09".