Internasjonalt seminar om Norden etter 1814

Politisk utvikling og integrasjon i Norden 1814–1914: oppgjør, konfrontasjoner og visjoner

O. J. Hagelstams geografiske, militære og statistiske kart over Sverige og Norge fra 1820

Eier: Nasjonalbiblioteket

Forskningsprosjektet 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring ved Universitetet i Oslo arrangerer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket seminaret Politisk utvikling og integrasjon i Norden 18141914.

Seminaret vil gå over to dager og favner vidt både i tid og rom. Hovedmålet er å trekke opp de lange politiske utviklingslinjer fra 1814 og sette disse inn i en bredere nordisk og internasjonal kontekst, parallelt med at de mer umiddelbare ettervirkninger og konsekvenser av 1814-grunnloven behandles i detalj.

Hele programmet kan lastes ned her.

 

Konferansespråk vil være norsk og engelsk.

Velkommen!

 

Påmelding sendes innen 14. oktober til t.m.matos@iakh.uio.no

Merk påmeldingen 1814-seminar.

Publisert 28. aug. 2013 11:16 - Sist endret 29. nov. 2018 15:55