2014

Tidligere

Tid og sted: 30. apr. 2014 12:1518:14, Sophus Lies auditorium, Blindern

Grunnlovens første 100 år

Avslutningsseminar for prosjektet «1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring»