Lenker

1814

Forskningsrådets Grunnlovsprogram

Stortingets hovedkomité

Grunnloven og regionene. hegemoni, kontinuitet, brudd ved NTNU

Det danske 1814-nettverket

Grunnlovssymposium i Bergen 16.-17.februar 2012

Relaterte prosjekter

Demokratiprosjektet, IAKH

Mangfoldige offentligheter, IAKH

Rettshistorieprosjektene, UiO

Jacob Aall-prosjektet, Næs Jernverksmuseum

Nettressurser

Nasjonalbiblioteket – søk

Riksarkivet temasider

Stortinget

Eidsvoll 1814

Publisert 27. sep. 2011 11:10 - Sist endret 16. mars 2020 22:45