English version of this page

Aula-prosjektet

Konservatorer ved IAKH deltar i bevaringen av de 11 monumentale lerretsmaleriene av Edvard Munch i Universitetets Aula. De forsker på støv, sot og annen luftforurensing som jevnlig akkumuleres på Munchs farger og som sakte forandrer dem.

Stillas foran et stort veggmaleri.

Fra konserveringsarbeidet.

Foto: Olaf Christensen

Om prosjektet

Bygningsarbeidene i Universitetets aula (2009-2010) var bakgrunnen for at konserveringsstudiet (ved IAKH) startet et eget aulaprosjekt allerede i slutten av 2005 for å undersøke malerienes opprinnelige utseende, tilstand og bevaringspotensialer.

Ett av målene er å redegjøre for reelle muligheter og begrensninger i forhold til langsiktig og bærekraftig bevaring. I tillegg inkluderer prosjektet analyser, dokumentasjon og behandling av maleriene (2009-2011) samt videre oppfølging (tilstandsvurdering 2017 og 2018), forskning og publisering. Prosjektet skal også identifisere potesielle kunnskapsmangler som er egnet for videre konserveringsforskning.

Bakgrunn

Universitetet i Oslo (UiO) ble 200 år i 2011. Aulaen i Domus Media på Karl Johan ble satt i stand til dette jubileet. Bygningsrenoveringen innebar en rekke konsekvenser for Edvard Munchs 11 store lerretsmalerier. Maleriene, som dekker så mye som 220 m² av Aulaens vegger, ble gitt i gave til UiO i 1916. Aulamaleriene er Munchs eneste romutsmykning som fremdeles er bevart i original kontekst.

Finansiering

Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (2005-2008)
Teknisk avdeling, Universitetet i Oslo (konservering: 2009-2011)

Institutt for arkeologi, konservering og historie (2012-)

Eiendomsavdelingen, Universitetet i Oslo (2017-)

Samarbeid

Ved Universitetet i Oslo: Institutt for arkeologi konservering og historie, Forum for universitetshistorie; Kulturhistorisk museum: materialanalyser og oppmåling; Institutt for Fysikk: infrarøde opptak; Eiendomsavdelingen UiO, Kunstforvalter, kurator Ulla Uberg, (administrativ leder 2009-2011, 2017-2018)
 

Eksterne: AIM Composite Ltd., Cambridge, MOLAB EU-ARTECH, Universitetet i Perugia, Munch-museet, EXEL Fine Art, Fotograf Birger Lindstad, Malerikonservator Thierry Ford, Nasjonalmuseet (eksternt medlem i styringsgruppen 2009-2011, eksternt medlem i ressursgruppen 2013-)

Publisert 21. apr. 2010 10:03 - Sist endret 11. mai 2020 21:14

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere