English version of this page

En komparativ studie av motorsykkelgjenger og luksusvaremerker

Dette prosjektet har som mål å forstå måtene motorsykkelklubber bruker loven og lovlig virksomhet for å sikre sine interesser og øke sin makt både innenfor og utenfor lovlig virksomhet.

Om prosjektet

Hells Angels, verdens mest kjente og mektigste «outlaw» motorsykkelklubb som opererer i over 50 land verden over, gikk i 2010 til sak mot den ikoniske motedesigneren Alexander McQueen for misbruk av deres varemerke.

Saken mot McQueen viste for hele verden at Hells Angels er besatt av å beskytte sitt åndsverk.

Dette fokuset på beskyttelse av åndsverk har siden 1970-tallet sakte spredt seg verden over blant motorsykkelklubber generelt.

Dette at de mest beryktete og selverklært «outlaw» motorsykkelklubbene i verden søker beskyttelse via det samme lovverket de i prinsippet stiller seg på siden av, reiser en rekke spørsmål knyttet til hvordan disse møtene mellom disse klubbene og samfunnet for øvrig, både på det lovlige og ulovlige plan, er.

Et annet spørsmål knytter seg til de strategiske mulighetene som ligger i det å kunne dekke seg bak lover, som for eksempel lovene om opphavsrett.

Mål

Dette prosjektet har som mål å forstå måtene «outlaw» motorsykkelklubber bruker loven og lovlig virksomhet for å sikre sine interesser og øke sin makt både innenfor og utenfor lovlig virksomhet.

Prosjektet vil mer spesifikt fokusere på «outlaw» motorsykkelklubber i det sentrale Europa (Østerrike, Tsjekkia og deler av Tyskland) og vil benytte seg av etnografisk og historisk forskning, kombinert med media-analyser og juridiske analyser.

Finansiering

Norges forskningsråd.

Samarbeid

Universitetet i Wien.

Varighet

01.08.2016-31.07.2019.

Publisert 12. apr. 2018 15:27 - Sist endret 29. apr. 2019 11:50