Nytt Apollon om universitetshistorie

Årets første nummer av UiOs forskningsmagasin Apollon er en super start på årets 200-årsjubileum med bidrag fra blant andre Fredrik W. Thue og John Peter Collett.

Apollon nr. 1, 2011

John Peter Collett forklarer hvordan Norge tidlig på 1800-tallet "Kunne fått verdens mest moderne universitet". Planene lå klare for å opprette et idealuniversitet i Christiania, forteller Collett,
"Men så kom 1814".

"Realistane vann forskingsuniversitetet – men tapte skulen", hevder Thue i sin framstilling av utviklingen ved MN-fakultet i etterkrigstiden. 
"Ein kan seia at realistane vann internt,
men tapte eksternt", oppsummerer han.

Emneord: Universitetshistorie
Publisert 13. jan. 2011 20:45 - Sist endret 2. feb. 2016 13:56