Boklansering: Mona Fixdal, Ways out of War. Peacemakers in the Middle East and Balkans.

22. februar inviterte forsker Mona Fixdal til boklansering for hennes bok "Ways out of War. Peacemakers in the Middle East and Balkans” på Princeton University.

 

Grunnlaget for boken var en rundebordskonferanse "Peacemakers’ ideas about making and maintaining peace" som fant sted i Oslo i 2007 og besto av samtaler mellom en liten gruppe inviterte fredsmeglere og akademikere fra Europa og USA. Hensikten med en slik øyevitnekonferanse var å få tilgang på informasjon og kunnskap som ikke så lett kommer frem i individuelle intervjuer eller ved å konsultere skriftlige kilder. Konferansen ble arrangert av Forum for samtidshistorie og støttet av Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Det norske Nobelinstitutt og Det norske videnskaps-akademi.

Mer om boken.

 

Publisert 18. feb. 2013 13:34 - Sist endret 27. feb. 2013 09:31