English version of this page

Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft 1750-1814 (avsluttet)

Ved Fredriksvern verft, som var grunnlagt ved Stavern i 1750, ble det bygget galeier som skulle utgjøre hovedtyngden i en ny skjærgårdsflåte. Dette prosjektet kaster lys over historien til Fredriksvern verft.

Mange båter i sjøen foran et lite tettsted og svaberg. Maleri.

Om prosjektet

Ved det nye verftet viste det seg vanskelig både å få tak i skipstømmermenn og eiketømmer av store dimensjoner. Skipstømmermenn måtte derfor hentes fra Holmen og eiketømmer etter hvert fra Baltikum. Et enda større problem var at havneforholdene i Fredriksvern ikke var så gode som forutsatt, og det gjorde at det ble bygget færre enn forutsatt av de større skipene.

Bakgrunn

Ti galeier og en del mindre fartøyer ble bygget i 1760-årene. Av danske marinehistorikere har satsingen på galeier vært sterkt kritisert. Det var en uegnet skipstype, hevder de. Selv om galeiene hadde sine svakheter, virker kritikken urimelig. Det var Peter den store som innførte galeier fra middelhavsområdet til sin nye flåte. De gjorde stor suksess i Finskebukta. Svenskene ble slått og måtte selv bygge galeier for å forsvare seg. Noen av de svenske galeiene ble plassert ved Göteborg, og det var for å møte denne trusselen at man satset på galeier i Norge.

Hypotese

Feilen var ikke valget av galeier i 1750, men at man ikke fulgte med i utviklingen. I Russland og Sverige som var involvert i sjøkrig ble det utviklet fartøyer som var mer effektive enn galeiene, nemlig skjærgårdsfregatter og kanonbåter. Da de norske galeiene for første gang møtte svenskene og deres kanonbåter i 1788, ble det fullstendig nederlag.

Grunnen til at den norske skjærgårdsflåten ble hengende etter, var antakelig at faren for krig var liten det aller meste av annen halvdel av 1700-tallet. Situasjonen var en helt annen under Napoleonskrigene fra 1807-1814. Da var innsatsviljen stor, og det ble bygget kanonbåter langs hele kysten. De greide da også å holde engelske og svenske krigsskip på avstand.

 

Publisert 23. apr. 2010 15:55 - Sist endret 13. apr. 2020 10:24