Hansteen og observatoriet (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på naturvitenskap, nytte og nasjonsdannelse tidlig på 1800-tallet med utgangspunkt i Christopher Hansteen og observatoriet i Christiania. Samtidig er det en ambisjon å studere norsk vitenskapshistorie i en internasjonal kontekst (English)

Observatoriet i Christiania

Prosjektet

Christopher Hansteen (1784-1873) var den mest innflytelsesrike vitenskapsmann i Norge i første halvdel av 1800-tallet. Han var professor i anvendt matematikk ved Det kongelige Frederiks Universitet og leder ved det astronomiske observatorium, som sto ferdig i 1834. Hans naturvitenskapelige forskning var av stor nytte for den unge nasjonen, men internasjonalt er han mest kjent for sine studier av jordmagnetismen.

Samarbeid

Hansteensymposiet

Forum for universitetshistorie (FFU)

Universitetet i Oslos 200-årsjubileum (UiO200)

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

Aktuelle linker

 

Publisert 14. mai 2010 15:31 - Sist endret 21. sep. 2016 12:37

Kontakt

Prosjektleder Vidar Enebakk