Nyheter

  • 'Mellom himmel og jord - En dag på Observatoriet', UiO200.
  • 'En dag på Observatoriet', rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Universitetsdirektøren, Blindern, 1. september 2009.