English version of this page

Kobber i tidlig moderne tid. En komparativ studie av arbeid og hverdagsliv i Falun og Røros (avsluttet)

Prosjektet utforsker livet og arbeidet ved Skandinavias to største kobbergruver, Røros og Falun, i tidlig moderne tid ut ifra et globalt perspektiv

Flammer lyser opp. Noen mennesker og hus.

Fra Røros i 1821 Smelthytta i drift. Fra Malmplassen på Røros i 1821. Maler: Jacob Petersen, Bygdø Kongsgård.

Foto: Lars Geithe

Om prosjektet

Prosjektet undersøker den historiske utviklingen ved Skandinavias to største kobbergruver i tidlig moderne tid, nemlig Falun gruver i Sverige og Røros gruver i Norge. Disse gruvene produserte og eksporterte kobber til store deler av verden og spesielt Falun fikk en fremtredende posisjon. Situasjonen endret seg utover 1700-tallet med den britiske industrielle revolusjonen og den sterke veksten i kobberproduksjonen i Swansea - verdens nye «copperopolis».

Prosjektet spør hvordan Røros og Falun opplevde disse endringene. Vi undersøker gruvedriften, arbeiderne og arbeidsgiverne, og sammenligner utviklingen mellom de to gruvene. Men vi går også utover lokalsamfunnene og følger gruvenes verdensomfattende forbindelser og betydning. Prosjektet vil støtte seg på mikro-historie, nyere globalhistorie, og på sosial, teknologi og økonomisk historie.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

Varighet

Fra høsten 2015 til høsten 2018.

 

 

Publisert 18. des. 2015 09:52 - Sist endret 11. mai 2020 10:18

Kontakt

Kristine Bruland

kristine.bruland@iakh.uio.no
22857942