English version of this page

Kobber i tidlig moderne tid. En komparativ studie av arbeid og hverdagsliv i Falun og Røros (avsluttet)

Prosjektet utforsket livet og arbeidet ved Skandinavias to største kobbergruver, Røros og Falun, i tidlig moderne tid i et globalt perspektiv.

Flammer lyser opp. Noen mennesker og hus.

Fra Røros i 1821 Smelthytta i drift. Fra Malmplassen på Røros i 1821. Maler: Jacob Petersen, Bygdø Kongsgård.

Foto: Lars Geithe

Om prosjektet

Prosjektet undersøkte den historiske utviklingen ved Skandinavias to største kobbergruver i tidlig moderne tid, nemlig Falun gruver i Sverige og Røros gruver i Norge. Disse gruvene produserte og eksporterte kobber til store deler av verden og spesielt Falun fikk en fremtredende posisjon. Situasjonen endret seg utover 1700-tallet med den britiske industrielle revolusjonen og den sterke veksten i kobberproduksjonen i Swansea - verdens nye «copperopolis».

Prosjektet spurte hvordan Røros og Falun opplevde disse endringene. Vi undersøkte gruvedriften, arbeiderne og arbeidsgiverne, og sammenlignet utviklingen mellom de to gruvene. Men vi gikk også utover lokalsamfunnene og fulgte gruvenes verdensomfattende forbindelser og betydning. Prosjektet støttet seg på mikro-historie, nyere globalhistorie, og på sosial-, teknologi- og økonomisk historie.

Samarbeid

Prosjektet var basert på et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Uppsala Universitet. Andre samarbeidspartnere var fra University of South Wales og Imperial College London.

Resultater

Undersøkelsen resulterte i en rekke artikler, kapitler og antologien K. Ranestad og K. Bruland (red.) (2020). Skandinavisk kobber. Lokale forhold og globale sammenhenger i det lange 1700-tallet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Finansiering

Norges forskningsråd.

Varighet

Fra 2015 til 2018.

 

 

Emneord: Kobber, Skandinavia, Røros, Falun, Global history, Economic History, Social Hist
Publisert 18. des. 2015 09:52 - Sist endret 6. okt. 2021 11:30

Kontakt

Kristine Bruland

kristine.bruland@iakh.uio.no
 

Kristin Ranestad

kristin.ranestad@ekh.lu.se