Deltakere i Kobber i tidlig moderne tid. En komparativ studie av arbeid og hverdagsliv i Falun og Røros

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kristine Bruland Professor emeritus +47 22857942 +47 91713939 (mob) kristine.bruland@iakh.uio.no Økonomisk historie, Industrihistorie, Historie
Kristin Ranestad
Ragnhild Hutchison

Andre deltakere