Deltakere i Kobber i tidlig moderne tid. En komparativ studie av arbeid og hverdagsliv i Falun og Røros

Andre deltakere