Deltakere i 1350-1550: Maleri og polykrom skulptur i Norge etter svartedauden

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Noëlle Lynn Wenger Streeton Førsteamanuensis +47-22859323 n.l.w.streeton@iakh.uio.no Konservering, Kunstteknologi, Maleri, Materiell kultur, Teori og metode, Middelalder, Skandinavia, Sosialhistorie, Kirkehistorie
Tine Frøysaker Professor +47-22859634 tine.froysaker@iakh.uio.no Konservering, Malerikonservering
Bettina Ebert Stipendiat +47-22841920 bettina.ebert@iakh.uio.no Konservering, Middelader, Lacquer, Vietnamesisk kunst
Katrine S. Scharffenberg
Peter Bjerregaard Seniorrådgiver +47-22845779 peter.bjerregaard@khm.uio.no Sosialantropologi, Kunst og antropologi, Visuel antropologi, Museologi, Utstillinger, Materiell kultur, Design
Elena Platania elena.platania@kjemi.uio.no
Einar Uggerud Professor +47-22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Klima og miljø, Clustere, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Massespektrometri, Kjemisk reaktivitet, Spektroskopi, Molekylære og atomære klynger, Kjemi
Arne Karlsson Professor II +47-93407881 (mob) arne.karlsson@kjemi.uio.no Kjemi, Raman spektroskopi, Fysikalsk kjemi
Hartmut Kutzke Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 (mob) hartmut.kutzke@khm.uio.no farger og pigmenter, Vitenskapshistorie, kunstteknologi, kjemiske analyser, Konservering
Lena Liepe
Jon Vidar Sigurdsson Professor +47-22841955 97149914 (mob) +47 97149914 j.v.sigurdsson@iakh.uio.no Politisk kultur, Norge, Kirkehistorie, Middelalder, Kristendom, Historie, Vikinger, Island, Skandinavia, Religion og politikk, Vikingtid, Norrøn religion, Sosialhistorie, Kulturhistorie
Erling Sverdrup Sandmo Professor +47-22858495 e.s.sandmo@iakh.uio.no Historie, Musikkhistorie, Globalhistorie, Orientalisme, Kulturhistorie, Historisk teori og metode, Kartografi
Ragnhild Martine Bø Postdoktor +47-22856826 +4798032920 r.m.bo@iakh.uio.no Historie, Kunsthistorie, Middelalder, Renessanse, Helgenkult, Materiell kultur
Brita Brenna Professor +47-22856932 brita.brenna@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Vitenskapshistorie
Kristin Kausland