Nyheter

Ny online publikasjon gjør viktig konserveringsresurs tilgjengelig på engelsk:

"Wooden Supports in 12th–16th-Century European Paintings"

http://www.wooden-supports-marette.com/

Sist endret 4. feb. 2016 10:43 av helensko@uio.no