Archaeology of the Object: Conservation, Material Culture and the Creation of Historical Knowledge for Pre-Reformation Church Inventories

Symposiet markerte den offisielle åpningen av det tre-årige prosjektet After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway, som er finansiert av Norges Forskningsråd (2014-2017). Prosjektet er ledet av Noëlle Streeton og Tine Frøysaker ved Konserveringsstudiet, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie ved Universitet i Oslo (UiO).

Bygland-skrinet, KHM C.6113

Under Archaeology of the Object 15-17. oktober 2014, kom prosjektnettverket for første gang sammen for å diskutere metodologiske tilnærminger til senmiddelalder-samlingen ved Kulturhistorisk museum (KHM, UiO). Symposiet fremhevet de faglige krysningspunktene mellom konserveringsforskning, arkeometri, historisk forskning og studiene av materiell kultur. Målet var å belyse hvordan forskere tolker og anvender fysiske data hentet fra kulturgjenstander som har blitt tilegnet ulike verdier gjennom tidene.

Presentasjoner:

Abstrakter fra Archaeology of the Object (English) (PDF)

Publisert 25. feb. 2015 13:02 - Sist endret 16. nov. 2015 12:33