Om prosjektet

Gjennom systematisk analyse av de korte tekstene vil MINiTEXTS bidra til en revurdering av den tidlige middelalderens mangfoldige kultur.

Et middelaldermanuskript fra 900-tallet.

Anbefalingsbrev fra Odger til Tetelo og Uualterius. Det er sannsynligvis lagt til i manuskriptet på Saint-Julien de Tours mellom år 914 og år 927 e.Kr. Paris, BnF, MS lat. 13029, fol. 19v, fragment. Foto: BnF Gallica.

De svært korte tekstene - heretter kalt minuskule tekster - fra tidlig middelalder, omtales gjerne som «mikrotekster», «gjestetekster» eller «tillegg» av manuskriptforskere.

Tekstene ble lagt til i et stort antall i blanke felt i latinske manuskripter. I motsetning til hovedtekstene i manuskriptene, er det sjelden slike minuskule tekster har identifiserbare forfattere eller lett sporbar traderingshistorie. Disse tekstene hadde derfor en tendens til enten å bli forsømt, eller oppdelt innen høyt spesialiserte disipliner.

Dette prosjektet analyserer minuskule tekster på tvers av allment aksepterte faggrenser. Tekstene analyseres som et unikt korpus av praktisk kunnskap som var dypt innebygd i den sosiale praksisen i det tidlige middelaldersamfunnet.

MINiTEXTS ønsker å forstå den «sosiale logikken» i slike tekster, så vel som den sosiale, religiøse og kulturelle praksisen de betegner.  

Mål

MINiTEXTS analyserer historiske, tekstuelle, kodikologiske og performative kontekster av individuelle minuskule tekster, og de følgende mikrohistoriene i et longue durée-perspektiv. 

Målet er å bidra til en revurdering av den tidlige middelalderens mangfoldige kultur, og bidra i aktuelle akademiske debatter på feltet.

Varighet

01.01.22 - 31.12.26


Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 101018645 (ERC Advanced Grant 2020).

Publisert 28. sep. 2021 10:30 - Sist endret 28. sep. 2021 10:30