Deltakere i Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv

Andre deltakere

  • Kim Esmark
  • Lars Hermanson
  • Auður Magnúsdóttir
  • Ebrahim Afsah
  • Stephen D. White
  • Helle Vogt
  • Fredrik Rosén
  • Henrik Vigh
  • Gerd Althoff
  • Jenny Benham