Norgeshistorie på nett (avsluttet)

Prosjektet Norgeshistorie på nett er avsluttet. Resultatet, nettstedet Norgeshistorie.no, ble lansert desember 2015. Nettstedet forvaltes av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag.

Osebergskipet. Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/Eirik Irgens Johnsen

Om prosjektet

Norgeshistorie.no er en sammenbindende og faglig forankret inngang til norsk historie. Målet er faglig fundert formidling av Norges fortid, fra steinalder til våre dager, i et lett tilgjengelig språk og i et fremtidsrettet medium.

Den primære målgruppen er den interesserte offentlighet. Elever i videregående skole og universitetsstudenter er tenkt som særlig aktive brukergrupper.

Ryggraden i Norgeshistorie.no er korte, informative og spennende artikler om norsk historie og forhistorie skrevet av arkeologer, historikere og konservatorer ved Universitetet i Oslo. Fra artiklene vil det være lenket inn til digitaliserte primærkilder, gjenstandsbaser og nettressurser.

Finansiering

Norgeshistorie.no har mottatt økonomisk støtte fra Universitetet i Oslo og Fritt Ord. Gaven fra Fritt Ord er forsterket med offentlige midler.

Samarbeidspartnere

Kulturhistorisk museum, Universitetets senter for informasjonsteknologi, Det humanistiske fakultet, Intermedia, Danmarkshistorien.dk, Norsk nettleksikon, Nasjonalbiblioteket, Lokalhistorisk institutt, Eidsvoll 1814 og Hellerud videregående skole.

Publisert 22. mai 2011 19:18 - Sist endret 13. okt. 2016 16:20

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere