Digitalt tidsskriftarkiv

Periodiske skrifter Norge, 1720-1814. En oversikt

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket jobber prosjektet "Mangfoldige offentligheter" med å digitalisere og indeksere de norske tidsskriftene. Dette er så langt vi er kommet per nå. Register over innhold legges inn fortløpende i Bibsys. Der kan man søke på tema/forfatternavn og liknende.

BERGEN:

1721 (-1721): Den ridende Mercurius, utgitt av boktrykker Peter Povelsen (Paulsen) Nørvig. Få numre, ingen gjenværende eksemplarer (Egentlig en avis)

1764 (-1765): Den Bergenske Borger-Ven . Hildbrandt Meyer (1723-1785). Finnes ved Gunnerusbiblioteket, Trondheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo, og Spesialsamlingene, Bergen

1772 (-1773): Tobaks-Discourserne, Ole Deberg, E-bok

1772 (-1773): Det Bergenske Magazin, Henrik Bryssel Middelthon, Finnes ved Universitetsbiblioteket, Bergen, Gunnerusbiblioteket, Trondheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo

1773 (-1773): En Himmelsk Bie-Kube (uklar status), Hans Mossin (1716-1793), Finnes ved Gunnerusbiblioteket, Trondheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Spesialsamlingene, Bergen

1773 (-1773): Aften-Tanker til høyere Efter-Tanke, Hans Mossin (1716-1793), Finnes ved Spesialsamlingene, Bergen, Nasjonalbiblioteket, Oslo

1773 (-1773): Morgentanker til høyere Efter-Tanke, (Ikke funnet)

1778 (-1781): Provinzialblade, Claus Fasting

1790 (-1790): Tanke-Fortolker, (Ikke funnet)

1791 (-1791): Provinzial-Samlinger, Claus Fasting

1793 (-1793): Den Almeene Røst, Hans Andersen, E-bok (- nr. 1-14, som er tilgjengelige på Nasjonalbiblioteket, Oslo)

1794 (-1797): Den snaksomme Bergenser /Bergenseren, Bernt Børresen, E-bok

1794 (-1794): Provinzial-Lecture, Birgitte Kühle, E-bok

1794 (-1794): Den bergenske Ruskskriver, Tønnes Lange, E-bok (kun ett nr (av to)

1796 (-1797): Bergenseren, Bernt Børretzen,E-bok

1815 (-1816): Bjørgvin, Finnes ved Gunnerusbiblioteket

1817 (-1821): Den norske Tilskuer, E-bok

 

CHRISTIANIA:

1760 (-1761): Ugentlige Afhandlinger, (Ugentlige korte Afhandlinger om adskillige og hvær paa sin Maade nyige og opbyggelige Ting…som en Frugt af Agershuus Stiftes ny-indrettede Bigtrykkeri Aar 1760), Frederik Nannestad (104 nr. Tilgjengelige på NB, Oslo og Gunnerusbiblioteket)

1765 (-1766): Militærisk Bibliothek…

1766: Christianiæ Magazin…(1 nr) (Gunnerusbiblioteket/NB)

1762 (-1763): Maanedlige Afhandlinger til En og Anden Forbedring i Huusholdningen

1777: Maanedlige Afhandlinger i Hensigt paa det sande, nyttige og behagelige. Finnes ved NB og Gunnerusbiblioteket.

1782: Christianiæ Maaneds-Tidende. Finnes ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Bergen

1783: Christianiæ physikalske Aarbog. Finnes ved NB.

1792: (1808): Topographisk Journal for Norge. Flere numre finnes ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Riksantikvarens bibliotek, Muesum i Stavanger og NB.

1795: (-1800): Hermoder. Finnes ved Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket , Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

1807: Efterretninger og opmuntringer angaaende de nærværende krigsbegivenheder, N. Wulfsberg. Finnes ved Gunnerusbiblioteket.

1808 (-1815): Den norske Bondeven. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

1807 (-1810): Politik og Historie, Bredo Henrich. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB.

1808 (-1815): Den norske Bondeven. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

1809 (-1811): Norges Minerva, Bredo Henrich. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

1810 (-1816): Norsk Landboeblad, Silvert Aarflot. Høgskolen i Volda, Gunnerusbiblioteket og NB.

1814: Journal for Rigsforfatning, Lovgivning og Politie. N. Wulfsberg. E-bok

1816 (-1820): Saga : et Fjerdingaars-Skrift , Johan Storm Munch. Finnes ved Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen, Maiahaugens bibliotek og NB.

1817 (-1829): Budstikken : et Ugeblad af statistisk-oeconomisk og historisk Indhold, Chr. Grøndahl. Finnes ved  Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

 

CHRISTIANSAND:

1807 (-1809) Bellona, Hans Thorsen Bachrud. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB

1816: Mimer. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Agder, Gunnerusbiblioteket og NB.

 

TRONDHJEM:

1761- (1765): Tronhiemske Samling, Peter Friderich Suhm Finnes ved Gunnerusbiblioteket, Universitetsbilioteket i Bergen og NB

1784 – (1786): Samlinger af juridiske og historiske Materier, Lorentz Ewensen. Finnes ved Universitetsbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og Universitetsbiblioteket i Tromsø, Gunnerusbiblioteket og NB.

1798 – (1799): Qvartbladet, Matthias Conrad Peterson. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB.

1798 (-1810): Trondhiems Budstik, Willum Stephanson.  Finnes ved NB.

1814: Blandede Efterretninger, Fædrelandet betræffende. M.C.  Peterson. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB.

1815 (-1819): Den lille Trondhjemske Tilskuer, Andreas Steen.  Gunnerusbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

Publisert 15. sep. 2011 10:36 - Sist endret 29. nov. 2018 15:35