Bøker

Bildet kan inneholde: tekst, plakat, historie, kunst, tilpasning.
Publisert 22. aug. 2019 13:02

Knut Ødegård, førsteamanuensis i historie ved IAKH, har skrevet lærerbok om antikkens historie.

forsidebile i svart-hvitt
Publisert 1. mars 2019 15:30

Mads Drange, stipendiat i historie ved IAKH, har gitt ut boken Hatet som vant – Europa mellom to verdenskriger.

forsidebilets. Me er utanfor ein diner i USA, ser de tut som , me mange klassiske amerkianske bilar parkert utanfor.
Publisert 1. feb. 2019 13:09

Professor i historie ved IAKH, Douglas Rossinow, bidrar som forfatter i The Routledge History of the Twentieth-Century United States.

Forsidefoto i svart-kvitt
Publisert 31. jan. 2019 15:07

Tre IAKH-ansatte bidrar som forfattere i boken Dronningen i vikingtid og middelalder.

forsidebilete av ei bok i farge
Publisert 9. jan. 2019 16:08

Professor i klima- og miljøhistorie ved IAKH, Dominik Collet, har publisert monografien Die doppelte Katasrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772. 

forside av bok, fargebilde fra hellas
Publisert 1. jan. 2019 12:00

Førsteamanuensis i klassisk arkeologi ved IAKH, Søren Handberg, bidrar som redaktør og forfatter i boken Ascending and Descending the Acropolis – Movement in Athenian Religion.

bilete av noko som liknar på ei skinnveske
Publisert 24. okt. 2018 11:06

Førstelektor ved IAKH, Vibeke Viestad, har publisert boken Dress as Social Relations – An Interpretation of Bushman dress.

forsidefoto av bok i blåtonar
Publisert 4. sep. 2018 16:16

Professor i historie ved IAKH, Douglas Rossinow, bidrar som redaktør og artikkelforfatter i boka The Religious Left in Modern America – Doorkeepers of a Radical Faith.

forsidefoto på bok
Publisert 31. aug. 2018 12:00

Professor emeritus i historie ved IAKH, Finn Fuglestad, har gitt ut boken Slave Traders by Invitation: West Africas Slave Coast in the Precolonial Era.

forsidefoto av bok
Publisert 4. juli 2018 09:57

Professor emeritus, Jan Eivind Myhre, bidrar sammen med Kim Helsvik som redaktør og artikkelforfatter i antologien Making a modern university: The University of Oslo 1911–2018.

fargefoto oav ei bokforside i blått med overskrift og forfattarnamn på.
Publisert 24. mai 2018 14:20

Professor i historie ved IAKH, Knut Kjeldstadli, har gitt ut boken Arbeid og klasse – Historiske perspektiver.

fargebilete av bokas forside.
Publisert 14. mai 2018 15:56

Professor i historie ved IAKH, Ildar Garipzanov, har utgitt boken Graphic Signs of Authority in Late Antiquity and the Early Middle Ages, 300–900.

Fargefoto av bokforsida
Publisert 20. apr. 2018 17:10

Professor i historie ved IAKH, Véronique Pouillard, bidreg som redaktør og forfattar i antologien European Fashion – The creation of a global industry.

Scan av boka si forside.
Publisert 31. jan. 2018 10:00

Professor Erling Sandmo og ph.d.-stipendiat Susann Holmberg ved IAKH bidrar i ny publikasjon om kunnskapens historie.

Fargefoto av bokforside
Publisert 23. jan. 2018 16:15

Føresteamanuensis ved IAKH, Søren Handberg, er medredaktør og står bak introduksjonskapitlet i monografien Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period.

Publisert 19. jan. 2018 15:46

I førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedts bok, Rock Art and the Wild Mind, presenteres en omfattende studie av mesolittisk bergkunst på den skandinaviske halvøy.

Forsidefoto av boka
Publisert 20. des. 2017 12:00

Postdoktor Ada Nissen og førsteamanuensis Steinar Sæther ved IAKH har begge bidratt med kapitler i boken Norge i Latin-Amerika.

Forsidefoto av boka
Publisert 30. nov. 2017 12:00

På kort tid har genetisk kartlegging og isotopmålinger blitt en like naturlig del av arkeologifagets verktøykasse som spade og kost. I denne boken gir professor i arkeologi ved IAKH, Lotte Hedeager, leseren en innføring i fagets innhold og rivende utvikling.

Forside med illustrasjon i blått og hvitt
Publisert 1. nov. 2017 12:00

Hans Jacob Orning foretar i sin bok, The reality of the fantastic –The magical, political and social universe of late medieval saga manuscripts, en historisk analyse av utvalgte fornalder -og riddersagaer.

 

Forsidefoto av boka
Publisert 31. okt. 2017 13:00

Professor emerita ved IAKH, Gro Hagemann, har bidratt i antologien Democracy end the Welfare State - The Two Wests in the Age of Austerity.

Publisert 18. okt. 2017 14:29

Førsteamanuensis i historie ved IAKH, Patrick Bernhard, medverkar som redaktør og forfattar i publikasjon om det fascistiske regimet i Italia i 1920-åra.

forsidefoto av boka
Publisert 18. okt. 2017 12:00

Professor i historie og instituttleiar ved IAKH, Tor Egil Førland, står bak publikasjon som handsamar historiefaglege kjernespørsmål.

Fargefoto av bokforside
Publisert 1. okt. 2017 16:15

Kommunikasjon ved hjelp av ikoner, grafer, symboler og diagrammer er ikke et fenomen som er særegent for vår digitaliserte tid. 

Publisert 5. sep. 2017 15:22

Førsteamanuensis i historie og forskningsleder ved IAKH, Sunniva Engh, bidrar i boken South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security.

fargefoto av bokforside
Publisert 31. mars 2017 12:00

Professor i historie ved IAKH, Jon Vidar Sigurdsson, har gitt ut boken Viking Friendship: the Social Bond in Iceland and Norway, c. 900–1300.