Arkeologi : kort fortalt

På kort tid har genetisk kartlegging og isotopmålinger blitt en like naturlig del av arkeologifagets verktøykasse som spade og kost. I denne boken gir professor i arkeologi ved IAKH, Lotte Hedeager, leseren en innføring i fagets innhold og rivende utvikling.

Forsidefoto av boka

Forside: Pax

Fra forlagets beskrivelse:

Moderne arkeologi er et fag i full forandring. I disse dager åpner det seg dører til fortiden man aldri hadde kunnet drømme om. Nyere metoder – som karbon- og årringsdatering, metalldetektorer og georadar – er for lengst blitt gammelt nytt. Nå er det genetisk kartlegging, isotop-målinger og big data som gjelder.

Arkeologi er fascinasjon, det er reisen i det ukjente tilbake i tiden, dit hvor bare fantasien og forestillingsevnen setter grenser. Men arkeologi er også en ultramoderne vitenskap. Det handler om å fortolke fortiden ut fra materielle funn, og her får vi de grunnleggende faglige byggeklossene som er nødvendige for å gjøre nettopp det. Arkeologien er, som fortiden, global. Teknikkene, metodene og tolkningsmåtene er universelle.

Denne vesle boka gir et raskt og fengende sveip over de arkeologiske hovedperiodene og menneskehetens utvikling. Vi får innblikk i fagets egen historikk, i grunnleggende teknikker og klassifiseringer, og i de ulike tolkningsretningene som finnes. Studenter i faget kan også glede seg over veiledning i oppgaveskriving og et register over blant annet de viktigste fagbegrepene.

Publisert 7. feb. 2018 09:45 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15