Dronningen i vikingtid og middelalder

Tre IAKH-ansatte bidrar som forfattere i boken Dronningen i vikingtid og middelalder.

Forsidefoto i svart-kvitt

Forsidefoto: Scandinavian Academic Press

Boken Dronningen i vikingtid og middelalder er i sin helhet viet dronningrollen i norsk og nordisk middelalder. Tre av IAKHs ansatte bidrar med sine perspektiver fra henholdsvis arkeologisk, historisk og kunsthistorisk hold.

Førsteamanuensis i arkeologi, Unn Pedersen, viser i sitt kapittel, «Vikingtidskvinner i maktens innerste sirkel», hvordan kvinner i makteliten kommer til syne gjennom materiell kulturarv ved å bruke en gravhaug, en runesten og et pergament som studieobjekt.

Professor i historie, Hans Jacob Orning, tar i sitt kapittel «Høymiddelalderens konger og dronninger» oss med på en historiografisk gjennomgang av hvordan dronningrollen og dronningfiguren er blitt behandlet og utforsket av faghistorikere.

Det tredje bidraget fra IAKH er signert postdoktor i historie, Ragnhild Martine Bø. I hennes kapittel, «Margrete Skulesdatter og Kristina Håkonsdatter psaltere», forestas en analyes av billedprogrammet i de nevnte to psalterne med mål om å kunne si noe om hvordan disse psalterene utøvde innflytelse på fromhetsutøvelsen til dronningene ved det norske hoff.

Redaktørene bak boken er Karoline Kjesrud, forsker ved ILN (UiO) og Nanna Løkka, forsker ved Telemarkforskning. Publikasjonen er utgitt på forlaget Scandinavian academic Press.


Fra forlagets omtale:

Nyere forskning viser at middelalderens norske dronninger spilte en viktigere rolle enn tidligere antatt. Som regel var dronningen kongenes nærmeste rådgiver. Dessuten var dronningene ofte av utenlandsk herkomst og tok med seg nye kulturelle uttrykk til landet og ble trendsettere i det norske samfunnet.

Dagens norske monarki har en lang historie. Utviklingen av det monarkiske styresettet og kongenes rolle har blitt nøye studert. Mindre oppmerksomhet har blitt rettet mot dronningens rolle. Boken viser at dronningene hadde selvstendige ansvarsområder, omga seg med et eget symbolspråk og hadde stor innflytelse på en rekke ulike samfunnsområder. Blant annet sto dronningene sentralt i utviklingen av hoffkulturen, religionen og innen kunst og litteratur.

Publisert 31. jan. 2019 15:07 - Sist endret 24. mars 2020 17:02