Norge i Latin-Amerika

Postdoktor Ada Nissen og førsteamanuensis Steinar Sæther ved IAKH har begge bidratt med kapitler i boken Norge i Latin-Amerika.

Forsidefoto av boka

Forsidefoto: Cappelen Damm Akademisk

Bak denne boken ligger en målsetning om å utfordre forestillingen om Latin-Amerika som en fjern region uten relevans for og bånd til det norske samfunnet. To hovedspørsmål danner grunnlag for utgivelsen: Hvilke forbindelser har Norge med Latin-Amerika? Hvilke idéer og forestillinger har vi om Latin-Amerika? I Nissens bidrag blir norsk engasjement i fredsmegling i Guatemala og Colombia diskutert. I Sæthers kapittel er den norske utvandringen til Latin-Amerika, eller snarere mangelen på den, gjenstandsområde for analyse. Boken er redigert av Leiv Marsteintredet og gitt ut på Cappelen Damm Akademisk som Open Access-utgivelse.

Fra forlagets beskrivelse:

På tross av lange tradisjoner for kontakt med Latin-Amerika, økende handel og investeringer i Latin-Amerika og viktige bidrag og engasjement i fredsprosessen i Colombia, blir ofte Latin-Amerika fremstilt som en glemt region her hjemme. Forfatterne av denne boken søker å korrigere dette inntrykket gjennom en rekke tematiske analyser som viser bredden av vår kontakt med regionen.

Gjennom original og ny forskning søker forfatterne i denne boken å svare på to spørsmål: Hvilke forbindelser har Norge med Latin-Amerika? Hvilke idéer og forestillinger har vi om Latin-Amerika? Kapitlene i denne boken vil gi leseren oversikt over våre menneskelige, politiske og økonomiske forbindelser med regionen, både historisk og i dag. For mange fremstår gjerne Latin-Amerika som noe eksotisk og ukjent, og kapitlene i denne boken viser at slik har regionen blitt fremstilt i ulike kilder og tekster i lang tid. Kun økt kunnskap og interesse vil gi mer nyanserte og kritiske fremstillinger av Latin-Amerika og våre økende økonomiske interesser i regionen. 

Publisert 20. des. 2017 12:00 - Sist endret 24. jan. 2018 12:38