Sturla Þórðarson – Skald, Chieftain and Lawman Jon Vidrar Sigurdsson

Professor i historie ved IAkH, Jón Viðar Sigurðsson, medverkar som forfattar og redaktør i antologien Sturla Þórðarson – Skald, Chieftain and Lawman.

Fargefoto av bokforsida

Forsidefoto: Brill

Sturla  Þórðarson (1214–1284) var éin av dei mest betydingsfulle islandske historikarane i tidleg middelalder. I tillegg til å vere historikar hadde han også ei rekkje andre roller og funksjonar i det islandske samnfunnet. Denne publikasjonen er ein introduksjon til Þórðarson og den samfunnsmessige konteksten han verka i.

Boka er ein del av bokserien The Northern World – North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD. Peoples, Economies and Culturesog er gjeven ut på Brill.


Frå forlaget si skildring:

Sturla Þórðarson is one of only a handful of thirteenth-century Icelandic historians to be known by name, and he is certainly one of the most significant. A number of works may be traced directly to his literary-cultural circle, notably Landnámabók (The Book of Settlements), Íslendinga saga (The Saga of Icelanders) and Hákonar saga Hákonarsonar (The Saga of King Hákon). Moreover, it is thought that Sturla was involved in the production of the legal text known as Járnsíða, as well as annals and, possibly, some of the Íslendingasögur (Sagas of Icelanders).

In addition to his role as author and compiler, Sturla Þórðarson was one of the most powerful men in Iceland. In 1262 Sturla visited the court of King Magnús Hákonarson ‘the Law-mender’ in Norway as a court poet. He later became the king’s liegeman, and it was for King Magnús that Sturla wrote the sagas of King Hákon and King Magnús. Sturla served as lawman of all Iceland in the period 1272-77, and then as lawman for the north and west of the country until 1282. He died on 30 July 1284. 

Publisert 18. mai 2018 14:38 - Sist endret 24. mars 2020 17:02